Dünyada anne bebek sağlığı konusunda en kötü durumdaki ülke olan Afganistan’da dış yardımlara bağımlı sağlık sistemi çöküş noktasında, kadınların faaliyetlerine konan sınırlamalar personel sıkıntısını daha da vahimleştiriyor.